fbpx Istorijat | TIKI

Istorijat

Sve je započelo 1951. godine sa Tehničkim institutom metalne industrije (TIKI) u Ljubljani.

Od tada se vrhunsko inženjersko znanje susreće s inovativnim proizvodnim rešenjima. Godine 1955. Tiki postaje sinonim za bojlere u bivšoj Jugoslaviji. Slovenačka rešenja već tada odlikuju ekonomičnost i odličan dizajn. Kad Tiki 1978. godine postaje deo grupe Gorenje, inovativna rešenja pomeraju granice. Boljerima se pridružuju toplotne sanitarne pumpe.

2020

Tokom 2020. godine Tiki nastupa sa novom generacijom toplotnih pumpi.

2019

Godine 2019. Tiki postaje deo globalne švedske korporacije NIBE Industrier, koja uz očuvanje brenda izražava poštovanje slovenačkoj tradiciji – i svetskoj viziji!

2015

Od 2015. godine Tiki proizvodi više od pola miliona električnih bojlera i toplotnih pumpi.

2010

Proizvodnja se od 2010. godine odvija u Srbiji.

2000

Nakon nezavisnosti Slovenije 1991. godine Tiki je izgubio brojna tržišta bivše Jugoslavije. Konsolidacija uz pomoć Slovenačkog razvojnog društva trajala je skoro deceniju, a do 2000. godine Tiki se uspešno preusmerio na brojna nova evropska tržišta.

1983

Već od 1983. godine u Tikiju ispostavljaju toplotne pumpe. Novine Naše vreme tada su podučile čitaoce kako je toplotna pumpa »namenjena ekonomičnijem zagrevanju sanitarne vode, koje u poređenju sa električnim bojlerom troši tri puta manje električne energije«.

1978

Tiki postaje deo grupe Gorenje.

1961

Povodom desete godišnjice preduzeća 1961. godine tadašnji direktor u skladu sa vrednostima vremena i društva ponosno izjavljuje: »Ispunili smo obavezu prema društvu i radnom čoveku.« Deseta godišnjica postojanja jeste realizacija 55 puta veća od realizacije u godini osnivanja, a u »drugom petogodištu« 1956 – 1960 prihod na zaposlenika povećao se za deset puta!

1956

Proizvodnja električnih bojlera je već 1956. godine u potpunosti industrijalizovana. Značajan deo proizvodnje je rekonstruisana 110-tonska hidraulička presa za obloge grejača.

1955

Prvo je Tiki proizvodio brojne proizvode, od transformatora i termostata do uređaja za toplo zavarivanje, cevi uređaja za navodnjavanje i električnih bojlera. A već 1955. godine prioritetno se posvećuje »studiji tipizacije različitih električnih bojlera«.

1952

Po završetku posleratnog administrativnog upravljanja preduzeća i ukidanju direkcija, kao i na osnovu »osnovne uredbe o ustanovama sa samostalnim finansiranjem«, u junu 1952. godine se prvi put pojavljuje naziv Tehnički institut metalne industrije (sa skraćenicom TIKI).

1951

Poslove su 1. janura 1951. godine započeli doslovno pod milim nebom, a zatim su ispod velike cerade za pokrivanje kola, poznate kao celtna, i na kraju u prinudnoj drvenoj baraci dužine od 25 metara.

Lična karta

Naziv preduzeća: TIKI HVAC, d.o.o.
Adresa preduzeća: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matični broj: 8203687000
Poreski broj: 71312234
Identifikacioni broj za PDV: SI71312234
Broj upisa u sudski registar: 2020/6735, Okružni sud Celje
Datum upisa u sudski registar: 15. 5. 2018
Osnovni kapital kompanije: 7500 EUR
Transakcioni račun: SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra delatnosti: 25.210
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si

 

Naziv preduzeća: Tiki doo Stara Pazova
Adresa preduzeća: Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova, SRBIJA
Matični broj: 20104554
Poreski broj: 104184255
Identifikacioni broj za PDV: RS104184255
Broj upisa u sudski registar: 143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum upisa u sudski registar: 1.9.2006
Osnovni kapital kompanije: 23.305.964,30 EUR
Transakcioni račun: RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra delatnosti: 2751
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si