fbpx Ljudi | TIKI

Ljudi

Branko Apat

Generalni direktor

U Gorenju je 35 godina vodio ključne oblasti Gorenje Group. Nakon što je diplomirao iz ekonomije, smer spoljašnja trgovina na Univerzitetu Maribor, u Gorenju se između ostalog bavio upravljanjem oblasti izvoza zelenog programa, arapskih država i Latinske Amerike, kao i obavljao funkciju pomoćnika direktora izvoza. Završio je specijalistički studij marketinga u SAD, na Cleveland State University, Ohio.
Upravljanje nabavkom Grupe Gorenje
Upravljanje prodajom i marketingom Grupe Gorenje
Upravljanje divizijom Kućanskih aparata
Upravljanje Tiki, d. o. o., Ljubljana
Upravljanje operacijama Grupe Gorenje (COO)

Peter Šilc

Prokurist

U prvoj deceniji karijere iskustvo je sticao u prodavnici automobila (Audi, VW), a 2003. godine prelazi u Gorenje kao vođa programa grejanja i hlađenja. U periodu od 2007. do 2013. godine, kao predstavnik Gorenja u Zagrebu, dobro je upoznao hrvatsko tržište, a zatim postao direktor oblasti uređaja za grejanje, provetravanje i hlađenje. Od 2019. godine je zamenik generalnog direktora i prokurist Tikija.

Lična karta

Naziv preduzeća: TIKI HVAC, d.o.o.
Adresa preduzeća: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matični broj: 8203687000
Poreski broj: 71312234
Identifikacioni broj za PDV: SI71312234
Broj upisa u sudski registar: 2020/6735, Okružni sud Celje
Datum upisa u sudski registar: 15. 5. 2018
Osnovni kapital kompanije: 7500 EUR
Transakcioni račun: SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra delatnosti: 25.210
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si

 

Naziv preduzeća: Tiki doo Stara Pazova
Adresa preduzeća: Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova, SRBIJA
Matični broj: 20104554
Poreski broj: 104184255
Identifikacioni broj za PDV: RS104184255
Broj upisa u sudski registar: 143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum upisa u sudski registar: 1.9.2006
Osnovni kapital kompanije: 23.305.964,30 EUR
Transakcioni račun: RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra delatnosti: 2751
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si