fbpx Vrednosti | TIKI

Vrednosti

Vrednosti kompanije Tiki uvek su bile u harmoniji sa budućnošću.

Zato smo i danas najlakše prepoznatljivi u održivim ciljevima Agende 2030. Organizacije Ujedinjenih nacija:

Pametna rešenja

Korisnicima nudimo inteligentna rešenja koja prepoznaju njihove navike, pamte ih i tako olakšavaju njihov svakodnevni život a i rasterećuju naš planet.

Održiva energija

Od obnovljivih izvora i efikasne potrošnje sirovina, preko ekološki prihvatljive tehnologije, do brige za smanjenje emisija i otpadaka.

Integracijsko društvo

Uz uvažavanje prava radnika i poverenje u napredna rešenja, u svakoj fazi poslovnog procesa razvijamo etiku poslovodstva i solidarnosti sa lokalnim okruženjima.

Lična karta

Naziv preduzeća: TIKI HVAC, d.o.o.
Adresa preduzeća: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matični broj: 8203687000
Poreski broj: 71312234
Identifikacioni broj za PDV: SI71312234
Broj upisa u sudski registar: 2020/6735, Okružni sud Celje
Datum upisa u sudski registar: 15. 5. 2018
Osnovni kapital kompanije: 7500 EUR
Transakcioni račun: SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra delatnosti: 25.210
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si

 

Naziv preduzeća: Tiki doo Stara Pazova
Adresa preduzeća: Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova, SRBIJA
Matični broj: 20104554
Poreski broj: 104184255
Identifikacioni broj za PDV: RS104184255
Broj upisa u sudski registar: 143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum upisa u sudski registar: 1.9.2006
Osnovni kapital kompanije: 23.305.964,30 EUR
Transakcioni račun: RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra delatnosti: 2751
Elektronska adresa: info@tiki.si
Internet stranica: www.tiki.si