fbpx Zaštita ličnih podataka | TIKI

Zaštita ličnih podataka

TIKI HVAC, d. o. o. se obavezuje da će zaštititi tajnost, dostupnost i sveobuhvatnost ličnih podataka korisnika veb-sajta. Kompanija TIKI HVAC, d. o. o. sakuplja i obrađuje sakupljene lične podatke u skladu sa određenom namenom i okvirima obrade, a podatke odgovarajuće fizički i logički štiti. Lične podatke koje pojedinci prosleđuju na osnovu lične saglasnosti, kompanija TIKI HVAC, d. o. o. obrađuje dok pojedinac ne dostavi nedvosmislen opoziv dozvole za upotrebu.

Sakupljeni podaci se ne prenose u treće države ili druge organizacije.

Pristup podacima kompanija TIKI HVAC, d. o. o. omogućava i odobrava samo ovlašćenim zaposlenim licima kompanije TIKI HVAC, d. o. o.

Kompanija TIKI HVAC, d. o. o. ne koristi sakupljene podatke za izvršenje automatskog odlučivanja ili profilisanja pojedinaca.

Za eventuelna pitanja u vezi sa upotrebom i obradom ličnih podataka obratite se na info@tiki.si.

Kršenja upravljanja podacima i obrade ličnih podataka na teritoriji Republike Slovenije razmatra poverenik za informacije Republike Slovenije:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec [Poverenik za informacije]
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Predstojnik: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., poverenik za informacije

Za korišćenje prava pojedinca u postupku obrade ličnih podataka, molimo da popunite obrazac.