fbpx Lična karta | TIKI

Lična karta

Naziv preduzeća:
TIKI HVAC, d. o. o.
Adresa preduzeća:
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
Matični broj:
8203687000
Poreski broj:
71312234
Identifikacioni broj za PDV:
SI71312234
Broj upisa u sudski registar:
2020/6735, Okružni sud Celje
Datum upisa u sudski registar:
15. 5. 2018
Osnovni kapital kompanije:
7500 EUR
Transakcioni račun:
SI56 0451 5000 3461 759 – Nova KBM, d.d.
Šifra delatnosti:
25.210
Elektronska adresa:
info@tiki.si
Internet stranica:
www.tiki.si
Naziv preduzeća:
Tiki doo Stara Pazova
Adresa preduzeća:
Golubinački put 1b, 22300 Stara Pazova, SRBIJA
Matični broj:
20104554
Poreski broj:
104184255
Identifikacioni broj za PDV:
RS104184255
Broj upisa u sudski registar:
143524/2006, Okružni Sud Sremska Mitrovica 14798/2020
Datum upisa u sudski registar:
1. 9. 2006
Osnovni kapital kompanije:
23.305.964,30 EUR
Transakcioni račun:
RS352 7500 102 205 105 4806
Šifra delatnosti:
2751
Elektronska adresa:
info@tiki.si
Internet stranica:
www.tiki.si